Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Tạp chí Khoa học Nội vụ

Thứ tư - 17/07/2019 23:04
- Trụ sở làm việc: Phòng E104, Đánh bài online , số 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.- Điện thoại: (024) 3 7532864 – máy lẻ 131- Email: [email protected]; [email protected]
 

1. Vị trí và chức năng
1. Tạp chí Khoa học Nội vụ (sau đây gọi chung là Tạp chí) là cơ quan báo chí của Đánh bài online , có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ và nền hành chính Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Tạp chí là đơn vị trực thuộc Trường, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo quy định của Luật Báo chí, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
3. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác Tạp chí theo quy định.
4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ hoạt động của Tạp chí.
5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Trường theo phân công của Hiệu trưởng; phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện công tác truyền thông tuyển sinh.
6. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động của Tạp chí và nhiệm vụ công tác của Trường.
7. Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí có trình độ, năng lực, uy tín, tâm huyết góp phần nâng cao chất lượng Tạp chí.
8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Trường.
9. Thực hiện quản trị thông tin trên website của Trường, website của Tạp chí theo phân công Hiệu trưởng.
10. Tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với chức năng của Tạp chí theo phân công của Hiệu trưởng.
11. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Tạp chí; tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
12. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
13. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
14. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Tạp chí.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc1. Cơ cấu tổ chức
a) Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.
b) Ban Thư ký tòa soạn.
c) Ban Biên tập.
d) Ban Trị sự - Tổng hợp.
đ) Ban Trang Website - Tạp chí điện tử.
2. Chế độ làm việc
2.1. Tổng Biên tập
a) Tổng Biên tập có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tạp chí được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Tạp chí trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Tạp chí.
b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Tạp chí, Tổng Biên tập đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các bộ phận thuộc Tạp chí.
c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Tổng Biên tập ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Tổng Biên tập điều hành công tác, giải quyết công việc của Tạp chí.
2.2. Phó Tổng Biên tập
a) Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập thực hiện nhiệm vụ do Tổng Biên tập phân công; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
b) Khi được Tổng Biên tập ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Tổng Biên tập trong thời gian Tổng Biên tập vắng mặt, Phó Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng phòng ủy quyền.
2.3. Trưởng bộ phận thuộc Tạp chí
Trưởng bộ phận thuộc Tạp chí chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của bộ phận.
2.4. Viên chức và người lao động
Viên chức và người lao động thuộc Tạp chí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Tổng Biên tập phân công và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.5. Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, viên chức và người lao động thuộc Tạp chí thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
DANH SÁCH CÁN BỘ TẠP CHÍ KHOA HỌC NỘI VỤ
 
STT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Nguyễn Minh Phương Tổng Biên tập
2 TS. Nguyễn Nghị Thanh Phó tổng Biên tập
3 ThS.Nguyễn Ánh Nguyệt Chuyên viên
4 ThS.Bùi Thị Thảo Chuyên viên

Tác giả: Cập nhật ngày 18/7/2019

Nguồn tin: Đánh bài online

  Ý kiến bạn đọc

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay4,014
  • Tháng hiện tại101,796
  • Tổng lượt truy cập6,888,212
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi