Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Đánh bài online tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản trị đại học hiện đại"

Thứ năm - 01/12/2022 00:23
Sáng 30/11/2022 tại Trụ sở Đánh bài online , Viện nghiên cứu và phát triển tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản trị đại học hiện đại". Tham dự và điều hành Hội thảo có TS. Lê Thanh Huyền – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Ngô Sỹ Trung –Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển.
Tham dự có PGS.TS Trần Đình Thảo – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đánh bài online ; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Nguyên Hiệu phó Đánh bài online ; PGS.TS. Trần Khánh Đức – Viện Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; TS. Đỗ Văn Hùng – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Tạ Ngọc Hải – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước; TS.Phạm Quang Quyền – Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện – Đánh bài online ; ThS.Nguyễn Đạt Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện – Đánh bài online cùng các thầy cô là trưởng, phó các khoa, đơn vị Nhà trường; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ nhiều trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp.
Chuyển đổi số là việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số để chuyển đổi các hoạt động dịch vụ và kinh doanh. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ không chỉ đơn thuần là việc sử dụng vào công việc mà bao hàm việc kết nối dữ liệu, gắn kết các quy trình, tổ chức, quốc gia với nhau trên nền tảng kỹ thuật số. Các trường đại học có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu phục vụ quá trình chuyển đổi số. Để thành công, các trường đại học trước hết phải chuyển đổi số trong quản trị đại học. Quản trị đại học là cách thức tổ chức hoạt động của trường đại học, cơ chế và quá trình ra những quyết định có thẩm quyền tác động đến những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong nội bộ trường đại học cũng như đối với bên ngoài. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các trường đại học trên thế giới đã nắm bắt và chuyển đổi số đạt được những kết quả nhất định. Trong khi đó các trường đại học của Việt Nam mới trong giai đoạn bắt đầu, còn sơ khai, chưa có sự chuyển đổi số đồng đều giữa các trường, do vậy việc nghiên cứu chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản trị đại học có ý nghĩa và cần thiết.
HoithaoVNC01
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, thầy cô đã dành thời gian, tâm huyết đến tham dự Hội thảo
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, thầy cô và các em sinh viên đã dành thời gian, tâm huyết đến tham dự Hội thảo, đồng thời nhấn mạnh, “Tổ chức Hội thảo lần này sẽ cung cấp thêm luận cứ khoa học về quản trị đại học hiện đại và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản trị đại học hiện đại, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp để vận dụng trong điều kiện cụ thể của Đánh bài online ; Là diễn đàn khoa học cho lãnh đạo, viên chức, giảng viên Nhà trường và các nhà khoa học bên ngoài cùng trao đổi, chia sẻ thông tin khoa học liên quan đến chủ đề về chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản trị đại học hiện đại phục vụ cho hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
Hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến Lý luận, thực tiễn về quản trị đại học hiện đại; Lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số trong quản lý, điều hành tổ chức; Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, quản trị đại học hiện đại; Điều kiện thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản trị đại học hiện đại: Thực trạng ở Việt Nam và đề xuất mô hình, giải pháp chuyển đổi phù hợp đối với Đánh bài online .
Nhiều ý kiến bổ ích từ các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên tham luận tại Hội thảo. TS. Tạ Ngọc Hải – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã trình bày Tham luận “Chuyển đổi số với mô hình quản trị Đại học hiện đại”. Nội dung tham luận đã nêu bật mốt số vấn đề, trong đó TS. Tạ Ngọc Hải nhấn mạnh, “Trên cơ sở các mô hình quản trị đại học ở nước ta, cần phân tích đầy đủ, toàn diện để từ đó lựa chọn mô hình và thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp với quyết tâm rất cao. Trong chừng mực nào đấy: nếu chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu những khó khăn, thách thức đặt ra đối với chuyển đổi số thì chừng đó mức độ đạt được mục tiêu mong muốn trong chuyển đổi số nói chung và quản trị đại học còn ở ngoài tầm kiểm soát”.
HoithaoVNC02
Các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu tại Hội thảo
Tại Hội thảo, TS. Đỗ Văn Hùng – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ra vai trò của lãnh đạo trong khởi xướng đổi mới. Người lãnh đạo phải có nhận thức đúng về chuyển đổi số, tư duy hệ thống, tầm nhìn chiến lược dài hạn, quản trị dự án chuyển đổi số, kích hoạt được tư duy nguồn lực, hỗ trợ được cán bộ giảng viên thích nghi với chuyển đổi số.
Tham luận “Giải pháp kết nối hệ thống thư viện số trong chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học”, TS.Phạm Quang Quyền, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đánh bài online đã khẳng định: Hệ thống thư viện số trong các cơ sở giáo dục đại học là một cấu phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng các cơ sở giáo dục đại học thông minh. Hệ thống thư viện số với vai trò “trung tâm” kết nối các bên trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học. Vì vậy, giải pháp lựa chọn về mô hình kết nối và phương thức thực hiện kết nối là yếu tố quyết định đến tốc độ thực hiện cũng như hiệu quả của quá trình đưa vào vận hành, phát triển bền vững hệ thống thư viện số từng cơ sở giáo dục đại học nói riêng, hướng tới hệ thống kết nối các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước và mở rộng phạm vi khu vực và quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa mà không một quốc gia nào đứng ngoài. Vì vậy, mô hình và giải pháp kết nối nêu trên dựa trên quá trình phát triển hiện tại sẽ là thông tin tham khảo cho các phạm vi kết nối khác nhau: một cơ sở đào tạo cụ thể và cũng là nền móng cho việc kết nối phạm vi rộng của các cơ sở giáo dục đại học.
PGS. TS. Trần Khánh Đức – Viện Sư phạm kỹ thuật – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trình bày tham luận “Khoa học tư duy và năng lực phát triển tư duy khoa học trong giáo dục và quản trị giáo dục” nhấn mạnh “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng chủ đạo là “số hóa” và trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên những thành tựu khoa học & công nghệ hiện đại đã và đang làm thay đổi nhanh chóng mọi diện mạo của đời sống kinh tế-xã hội, giáo dục & đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của các quốc gia.Trong tiến trình đó, vai trò và vị thế của TƯ DUY ĐẶC BIỆT LÀ TƯ DUY SÁNG TẠO ngày càng được đề cao để thực sự trở thành một lĩnh vực được quan tâm đặc biệt của quá trình giáo dục và quản lý giáo dục trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Do đó, việc vận dụng sáng tạo các lý thuyết và phương pháp tư duy khoa học trong hoạt động giáo dục nói chung và trong quản lý giáo dục nói riêng có vai trò và vị trí ngày càng quan trọng và cấp bách”.
HoithaoVNC03
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Hội thảo đã nhận được 12 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà khoa học; Thông qua Hội thảo cũng xác định chuyển đổi số trong công tác quản trị đại học vừa là xu hướng tất yếu, là đòi hỏi khách quan, đồng thời cũng là nhu cầu nội tại đối với hoạt động điều hành của các trường đại học hiện nay; Quản trị đại học có vai trò đảm bảo và duy trì mọi hoạt động của nhà trường được diễn ra một cách liên tục, thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở đó, chúng ta thấy chuyển đổi số trong quản trị đại học là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết cần được quan tâm đầu tư kịp thời và đúng mức.
Thay mặt Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và đã tham dự, đóng góp những ý kiến quản trọng cho Hội thảo. Những ý kiến là cơ sở góp phần giúp Đánh bài online có thêm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong quản trị đại học hiện nay.


 

Tác giả: Trung tâm Thông tin - Thư viện

  Ý kiến bạn đọc

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay4,538
  • Tháng hiện tại49,617
  • Tổng lượt truy cập6,836,033
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi