Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Đánh bài online tổ chức Hội thảo “Những giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam”

Thứ ba - 30/11/2021 10:52
Sáng 30/11, Đánh bài online đã tổ chức Hội thảo “Những giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam” với mục đích tạo ra diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thảo luận về các vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn trong việc xác định và phát triển những giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam.
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ThS.NCS. Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Khoa Quản trị nguồn nhân lực đồng chủ trì Hội thảo.
Hội thảo được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo có sự tham dự và đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý: GS.TS. Phan Trung Lý, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; TS. Lưu Bình Nhưỡng, Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 14; PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ; PGS.TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc Gia; PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyên Phó Hiệu trưởng Đánh bài online ; PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng, Học Viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; TS. Bùi Hữu Dược, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Tuấn Anh, Viện nghiên cứu Thanh niên; TS. Chu Quốc Dũng, Phó Tổng biên tập Báo An ninh thủ đô. TS.Nguyễn Đức Tài, Trưởng khoa Thương mại điện tử và Kinh tế số, Trường Đại học Đại Nam. Bên cạnh đó, Hội thảo còn có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Đánh bài online .
Tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã dành sự quan tâm viết bài và tham dự chia sẻ trực tiếp tại Hội thảo. Đồng thời hướng tới mục tiêu của hội thảo là trình bày các vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn trong việc xác định và phát triển những giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam.
Hoithao21 01
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo
“Giá trị cốt lõi của nền công vụ được xem là “linh hồn” của nền công vụ với những chuẩn mực có chiều sâu, bền vững, định hình và chi phối nhận thức, hành động của cán bộ, công chức trong việc ban hành, thực thi các chính sách, quyết định quản lý; đưa ra những chỉ dẫn để giải quyết rủi ro, khủng hoảng hoặc các tình huống có vấn đề một cách nhanh chóng nhất. Giá trị cốt lõi của nền công vụ khi được xác lập một cách chính thức, được xã hội công nhận sẽ là cơ sở để nhân dân tin tưởng, ủng hộ và giám sát hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức”. Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chia sẻ tại Hội thảo.
Trong tham luận đầu tiên với nội dung “Cơ sở xây dựng giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam”, ThS.NCS. Đoàn Văn Tình đã đại diện nhóm tác giả chia sẻ quan điểm nghiên cứu về nội hàm công vụ và giá trị cốt lõi của nền công vụ; xác định 5 cơ sở để xây dựng giá trị cốt lõi và đề xuất 5 giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam, gồm: Thượng tôn pháp luật; Liêm chính; Trách nhiệm, Minh bạch và Phụng sự.
Hoithao21 02
TS. Bùi Hữu Dược, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo
Tiếp đó, trên cơ sở “mượn chuyện xưa” và từ góc độ văn hóa, giá trị truyền thống của dân tộc, TS. Bùi Hữu Dược - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã gợi mở một số giá trị cốt lõi của nền công vụ hiện đại. Đồng thời, TS. Bùi Hữu Dược cũng nhấn mạnh cán bộ, công chức cần “có đức và có tài” và cái gốc “đạo đức” là nền tảng của xã hội.
Thảo luận về “Những giá trị công vụ cơ bản trong bối cảnh hiện nay”, PGS.TS. Ngô Thành Can - Học viện Hành chính Quốc gia đã chia sẻ 3 yếu tố cấu thành của nền công vụ; đề xuất 8 giá trị cốt lõi, gồm: Liêm chính, Chuyên nghiệp, Trách nhiệm, Trung thực, Khách quan, Minh bạch, Hiệu quả, Phục vụ; đồng thời đưa ra một số đề xuất về thực thi các giá trị cốt lõi của nền công vụ.
Hoithao21 03
PGS.TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày ý kiến tại Hội thảo
Cơ bản tán thành với những ý kiến của các nhà khoa học trong Hội thảo, tuy nhiên GS.TS. Phan Trung Lý - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng giá trị cốt lõi của nền công vụ của Việt Nam phải bao quát hơn, thể hiện giá trị nền tảng và yêu cầu của hoạt động công vụ.
Hoithao21 04
GS.TS. Phan Trung Lý - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chia sẻ tại Hội thảo
“Hoạt động công vụ là nhân danh quyền lực nhà nước, giá trị đầu tiên của Việt Nam là giá trị pháp quyền của nền công vụ (quyền lực của nhân dân, bảo vệ quyền con người); Tiếp đến là công vụ phục vụ, giá trị phục vụ (phục vụ nhân dân); Giá trị về mặt pháp lý: được xây dựng và tổ chức hoạt động trên cơ sở pháp luật, được pháp luật bảo vệ; Cùng với đó là giá trị nhân văn trong khi thực hiện công vụ tại nước ta” - GS.TS. Phan Trung Lý chia sẻ.
Hoithao21 05
TS. Lưu Bình Nhưỡng - Nguyên Đại biểu Quốc hội chia sẻ tại Hội thảo
TS.Lưu Bình Nhưỡng - Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 14 đã chia sẻ 3 yếu tố để có nền công vụ hiệu quả: Phải có đội ngũ công chức chuyên nghiệp; Công chức được gắn với quyền lực nhà nước; Tất cả các nguồn lực, điều kiện để phục vụ cho thực thi công vụ hiệu quả. Bên cạnh đó, TS. Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng đức và tài của đội ngũ cán bộ, công chức và bất biến; những giá trị tận tâm, tận lực, tận tụy,... là khả biến.
Hoithao21 06
PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ tại Hội thảo
PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm công tác cũng đã đề xuất 04 giá trị cốt lõi của nền công vụ: Tận tụy liêm chính (yêu cầu về đạo đức công vụ); Đồng thuận (yêu cầu về nguyên tắc hoạt động); Khoa học (yêu cầu về phương pháp làm việc; Hiệu quả (yêu cầu về sản phẩm thực thi công vụ).
Hoithao21 07
Các nhà khoa học, nhà quản lý thảo luận tại Hội thảo
PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Nguyên Phó Hiệu trưởng Đánh bài online chia sẻ giá trị cốt lõi của nền công vụ phải xúc tích, rõ ràng và điển hình, đồng thời đề xuất 04 giá trị: Phục vụ, Chuyên nghiệp, Liêm Chính và Hiệu quả.
Hoithao21 08
Toàn cảnh Hội thảo
Tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chủ trì Hội thảo đã nhận định rằng Hội thảo đã được tổ chức thành công, có chất lượng cao với 28 bài viết tham luận được in trong kỷ Hội thảo và 14 ý kiến tham luận, thảo luận trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thông qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hoithao21 09
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Hiệu trưởng Nhà trưởng phát biểu tổng kết Hội thảo
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu đánh giá Hội thảo đã đạt được bốn thành công chính:
(1) Xác định được nội hàm, ngoại diên thuật ngữ giá trị cốt lõi của nền công vụ; phân biệt giữa những giá trị phổ biến và giá trị cốt lõi của nền công vụ; phân biệt giữa giá trị cốt lõi của “nền công vụ” với những giá trị cốt lõi trong “thực thi công vụ của cán bộ, công chức”;
(2) Xác định được các cơ sở nền tảng để xây dựng giá trị cốt lõi của nền công vụ, như: Cần đúc kết, kế thừa và phát huy hệ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam; Dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng và kế thừa, phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ; nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan từ trước đến nay và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để học học, kề thừa những giá trị chung, điển hình và vận dụng phù hợp với bối cảnh văn hóa, thể chế chính trị ở Việt Nam,…;
(3) Hội thảo đã đề xuất được hệ giá trị cốt lõi của nền công vụ, như: Thượng tôn pháp luật, Liêm chính, Trách nhiệm, Chuyên nghiệp, Hiệu quả, Phục vụ,…;
(4) Đề xuất được một số giải pháp và cơ chế để thực thi các giá trị cốt lõi của nền công vụ. Các ý kiến tại Hội thảo “Những giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam” được Đánh bài online tiếp thu và làm cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam, phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường.
Hoithao21 10
Các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Trung tâm Thông tin Thư viện

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,781
  • Tháng hiện tại80,411
  • Tổng lượt truy cập6,866,827
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi